Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0039 Số điện thoại 0965731738
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Trồng Xoài Xã Tân Hòa I Địa chỉ , Tân Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Trồng Xoài Xã Tân Hòa I Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 9,05 Sản lượng dự kiến(Tấn) 53
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/08/2018 Ngày hết hạn 27/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO