Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0038 Số điện thoại 0965731738
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Trồng Xoài Xã Tân Hòa II Địa chỉ , Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Trồng Xoài Xã Tân Hòa II Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 16,45 Sản lượng dự kiến(Tấn) 136
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/08/2018 Ngày hết hạn 27/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO