Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0034 Số điện thoại 0918561419
Tên cơ sở sản xuất Tổ Nhãn Nguyễn Hữu Khuyến Địa chỉ , Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Nhãn Nguyễn Hữu Khuyến Đối tượng Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha) 7,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 95
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/08/2018 Ngày hết hạn 26/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO