Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0032 Số điện thoại 0909703308
Tên cơ sở sản xuất Câu lạc Bộ Làm Vườn Xã Tân Phước Địa chỉ Tân Thuận, Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Câu Lạc Bộ Làm Vườn Xã Tân Phước Đối tượng Quả (Quýt Hồng, quýt đường)
Tổng diện tích (ha) 15,7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 750
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 27/08/2018 Ngày hết hạn 26/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO