Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-83-0011 Số điện thoại 0984236638
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã bưởi da xanh Lương Phú Địa chỉ , Lương Phú, Giồng Trôm, Bến Tre
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Khanh Đối tượng Quả (bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 60
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/09/2018 Ngày hết hạn 03/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO