Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-83-0010 Số điện thoại 01664887044
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác bưởi xa danh VietGAP Châu Thành Địa chỉ , Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre
Chủ cơ sở sản xuất Võ Phúc Hậu Đối tượng Quả (bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 8,05 Sản lượng dự kiến(Tấn) 70
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/09/2018 Ngày hết hạn 03/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO