Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-83-0009 Số điện thoại 01689630881
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh Thành Đước Địa chỉ , Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre
Chủ cơ sở sản xuất Âu Hải Phong Đối tượng Quả (bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 4,9 Sản lượng dự kiến(Tấn) 60
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/09/2018 Ngày hết hạn 03/09/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO