Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-91-0002 Số điện thoại 0943600609
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH MTV Thái Lan Farm Địa chỉ , Giuc Tượng, Châu Thành, Kiên Giang
Chủ cơ sở sản xuất Huỳnh Thái Lan Đối tượng Rau (xà lách, cà chưa, dưa leo, dâu tây, dưa pepino)
Tổng diện tích (ha) 0,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 35,05
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 28/08/2018 Ngày hết hạn 27/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO