Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-12-02-48-0010 Số điện thoại 0988797912
Tên cơ sở sản xuất Hội nông dân xã Hòa Liên Địa chỉ thôn Trường Định, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Chủ cơ sở sản xuất Ngô Văn Xuân Đối tượng Quả (dưa hấu, dưa vàng)
Tổng diện tích (ha) 24 Sản lượng dự kiến(Tấn) 618
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 21/08/2018 Ngày hết hạn 20/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert