Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-79- Số điện thoại 0937 425 456
Tên cơ sở sản xuất Công tyTNHH Đầu tư thương mại Vĩnh An Nam Địa chỉ , Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở sản xuất Công tyTNHH Đầu tư thương mại Vĩnh An Nam Đối tượng Rau (rau quả tươi)
Tổng diện tích (ha) 0,0009 Sản lượng dự kiến(Tấn) 62,4
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 08/08/2018 Ngày hết hạn 07/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO