Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0031 Số điện thoại 01696547934
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp Tác Nấm Bào Ngư Liên Xã Địa chỉ , Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Nấm Bào Ngư Hòa An Đối tượng Quả (Nấm bào ngư)
Tổng diện tích (ha) 0,0714 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50,4
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/08/2018 Ngày hết hạn 06/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO