Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0030 Số điện thoại 01699905855
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Kinh Tế Làm Vườn Ấp Long Khánh A Địa chỉ Long Khánh A, xã Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Kinh Tế Làm Vườn Ấp Long Khánh A Đối tượng Quả (Quýt, cam)
Tổng diện tích (ha) 18,9 Sản lượng dự kiến(Tấn) 590
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 07/08/2018 Ngày hết hạn 06/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO