Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 0918785678
Tên cơ sở sản xuất Hộ cá thể Lưu Đức Tuấn Địa chỉ , Số 11/6, Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Lưu Đức Tuấn Đối tượng Rau (Củ cải và bí ngồi)
Tổng diện tích (ha) 1,6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/08/2018 Ngày hết hạn 04/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân