Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 0989 598123
Tên cơ sở sản xuất Hộ cá thể Đỗ Thanh Lộc Địa chỉ , 36/2 Phước Thành, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Thanh Lộc Đối tượng Rau (Bó xôi)
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 20
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/08/2018 Ngày hết hạn 04/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân