Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 01689608723
Tên cơ sở sản xuất Hộ cá thể Đỗ Đức Trọng Địa chỉ , 11 tổ 2, Phước Thành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Đức Trọng Đối tượng Rau (Quả (dâu tây) và Rau (bó xôi))
Tổng diện tích (ha) 1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/08/2018 Ngày hết hạn 04/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân