Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 0979552258
Tên cơ sở sản xuất Hộ cá thể Nguyễn Đức Thiên Minh Địa chỉ , 107/9 Tùng Lâm, phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Đức Thiên Minh Đối tượng Rau (Lá mè và lô lô xanh)
Tổng diện tích (ha) 0,58 Sản lượng dự kiến(Tấn) 90
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/08/2018 Ngày hết hạn 04/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân