Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 0909379616
Tên cơ sở sản xuất Hộ cá thể Trần Duy Tài Địa chỉ , 158 Thánh Mẫu, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Trần Duy Tài Đối tượng Rau (Rau (Cà chua) và Quả (dâu tây))
Tổng diện tích (ha) 1,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 40
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 05/08/2018 Ngày hết hạn 04/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân