Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-04-68- Số điện thoại 01684690441
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác sản xuất nông nghiệp Đạ K'Nàng Địa chỉ Đạ K'Nàng, Đạ K'Nàng, Đam Rông, Lâm Đồng
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Cảnh Đối tượng Rau (Măng tây và cà chua Beef)
Tổng diện tích (ha) 3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 240
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/08/2018 Ngày hết hạn 03/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Viện nghiên cứu hạt nhân