Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-30-0033 Số điện thoại 0913 650380
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Tiến Địa chỉ , Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Chủ cơ sở sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Tiến Đối tượng Quả (nhãn)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/08/2018 Ngày hết hạn 03/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO