Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-20-0008 Số điện thoại 0979 800522
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Mai Sao Địa chỉ , Mai Sao, Chi Lăng, Lạng Sơn
Chủ cơ sở sản xuất Anh Chung Đối tượng Quả (na)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 200
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 04/08/2018 Ngày hết hạn 03/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO