Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-66-0001 Số điện thoại 0931. 989.919
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Nguyễn Đắc Sửu Địa chỉ , Ea H'leo, Ea H'leo, Đắk Lăk
Chủ cơ sở sản xuất Trang trại Nguyễn Đắc Sửu Đối tượng Quả (bơ, xoài)
Tổng diện tích (ha) 45 Sản lượng dự kiến(Tấn) 370
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 03/08/2018 Ngày hết hạn 02/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO