Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0080 Số điện thoại 0914583001
Tên cơ sở sản xuất TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHÈ VietGAP TRẠI CÀI VÙNG VEN SÔNG CẦU Địa chỉ Cà Phê 1, Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Quách Văn Mai Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 17,95 Sản lượng dự kiến(Tấn) 233,35
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên