Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0079 Số điện thoại 0987632230
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ CHÈ HÀ PHƯƠNG Địa chỉ Cà Phê 2, Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Súng Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 6,515 Sản lượng dự kiến(Tấn) 84,69
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên