Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0078 Số điện thoại 01238279500
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH Địa chỉ Tân Thành, Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Lê Huy Phúc Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 8,9 Sản lượng dự kiến(Tấn) 115,7
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên