Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0077 Số điện thoại 0981022229
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ CHÈ THỦY THUẬT Địa chỉ Lai Thành, Phúc Trìu, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Thị Thủy Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 165
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên