Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-74-0021 Số điện thoại 0983670520
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Tổng Hợp Đoàn Minh Chiến Địa chỉ vườn ươm, Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Chủ cơ sở sản xuất Trang trại Tổng Hợp Đoàn Minh Chiến Đối tượng Quả (Bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha) 7 Sản lượng dự kiến(Tấn) 200
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO