Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0028 Số điện thoại 0913707849
Tên cơ sở sản xuất Công ty cổ phần nông nghiệp Phương Trà Địa chỉ 3, Phương Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Công ty cổ phần nông nghiệp Phương Trà Đối tượng Rau (nấm rơm)
Tổng diện tích (ha) 0,1 Sản lượng dự kiến(Tấn) 50
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO