Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-13-82-0023 Số điện thoại 01688 663 495
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã rau an toàn Bình Nghị. Địa chỉ , Bình Nghị, Gò Công Đông, Tiền Giang
Chủ cơ sở sản xuất Võ Công Thành Đối tượng Rau (cải xanh, cải ngọt, cải thìa, rau dền, mồng tơi)
Tổng diện tích (ha) 2,2 Sản lượng dự kiến(Tấn) 396
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 03/08/2018 Ngày hết hạn 02/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang