Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0027 Số điện thoại 0917428436
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Định Yên Địa chỉ An Khương, Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Định Yên Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 40
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO