Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0026 Số điện thoại 01634144601
Tên cơ sở sản xuất THT Xoài Bình Thạnh Địa chỉ Bình Mỹ A, Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất THT Xoài Bình Thạnh Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 30,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 121,6
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO