Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0025 Số điện thoại 0907556114
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Ỏi Minh Thọ Địa chỉ , Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Ỏi Minh Thọ Đối tượng Quả (Ổi)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 300
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO