Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0024 Số điện thoại 0907556114
Tên cơ sở sản xuất HTX Nông Nghiệp Dịch vụ 26/3 Phương Thịnh Địa chỉ 5, Phương Thịnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX Nông Nghiệp Dịch vụ 26/3 Phương Thịnh Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 95,31 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1600
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO