Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0023 Số điện thoại 01634144601
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Xoài Khóm 6 Địa chỉ 6, 6, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Xoài Khóm 6 Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 17,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 261
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO