Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0020 Số điện thoại 01634144601
Tên cơ sở sản xuất HTX Thanh Long Viet GAP Phong Hòa Địa chỉ Tân Phong, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX Thanh Long Viet GAP Phong Hòa Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 17,67 Sản lượng dự kiến(Tấn) 530
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO