Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0019 Số điện thoại 0978141759
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phú Xuân Địa chỉ Phú Xuân, Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phú Xuân Đối tượng Lúa (Lúa)
Tổng diện tích (ha) 20 Sản lượng dự kiến(Tấn) 1000
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/07/2018 Ngày hết hạn 30/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO