Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0018 Số điện thoại 01634144601
Tên cơ sở sản xuất Tổ hợp tác xoài Hòa Long Địa chỉ Hòa Long, Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp tác xoài Hòa Long Đối tượng Quả (Xoài)
Tổng diện tích (ha) 17,8 Sản lượng dự kiến(Tấn) 270
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/07/2018 Ngày hết hạn 30/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO