Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0017 Số điện thoại 0913620970
Tên cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Thanh Long Ruột Đỏ xã Vĩnh Thới Địa chỉ Thới Mỹ, Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất Tổ Hợp Tác Thanh Long Ruột Đỏ xã Vĩnh Thới Đối tượng Quả (Thanh Long ruột đỏ)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 500
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/07/2018 Ngày hết hạn 30/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO