Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-07-33-0016 Số điện thoại 0974761297
Tên cơ sở sản xuất Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng Địa chỉ , Tân Hưng, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Mý Đối tượng Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha) 30,22 Sản lượng dự kiến(Tấn) 302,2
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 31/07/2018 Ngày hết hạn 30/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1