Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0075 Số điện thoại 01659345007
Tên cơ sở sản xuất TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHÈ VietGAP XÓM TÂN THÁI Địa chỉ Tân Thái, Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tỵ Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 7,3 Sản lượng dự kiến(Tấn) 94,9
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên