Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0076 Số điện thoại 01668748146
Tên cơ sở sản xuất HỢP TÁC XÃ CHÈ THỊNH AN Địa chỉ Tân Lập, Thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Hảo Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 20,112 Sản lượng dự kiến(Tấn) 261,59
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 02/08/2018 Ngày hết hạn 01/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên