Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0073 Số điện thoại 01675272360
Tên cơ sở sản xuất TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHÈ VietGAP 46 Địa chỉ Xóm 4, Phúc Tân, Phổ Yên, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Lê Gia Thà Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 120
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên