Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0072 Số điện thoại 0914821164
Tên cơ sở sản xuất TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN VietGAP SƠN THẮNG Địa chỉ Sơn Thắng 1, Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Lê Văn Thìn Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 40 Sản lượng dự kiến(Tấn) 520
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên