Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-03-19-0069 Số điện thoại 0974367077
Tên cơ sở sản xuất TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN XÓM CÂY XANH Địa chỉ Cây Xanh, Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Chủ cơ sở sản xuất Lý Thị Hương Đối tượng Chè (Chè búp tươi)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 166,7
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 01/08/2018 Ngày hết hạn 31/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa Nông nghiệp Thái Nguyên