Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0721 Số điện thoại 0907430179
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Quốc Khánh Địa chỉ khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Dương Quốc Khánh Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 7,4 Sản lượng dự kiến(Tấn) 175
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/08/2018 Ngày hết hạn 05/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận