Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0720 Số điện thoại 01629837498
Tên cơ sở sản xuất Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Tiến Chinh Địa chỉ khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Phạm Văn Sườn Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 250
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/08/2018 Ngày hết hạn 05/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận