Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-02-60-0719 Số điện thoại 0942071453
Tên cơ sở sản xuất nhóm sản xuất thanh long VietGAP Ba Hòn Địa chỉ Dân Hiệp, hàm kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ cơ sở sản xuất Trần Văn Huynh Đối tượng Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha) 25,16 Sản lượng dự kiến(Tấn) 900
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 06/08/2018 Ngày hết hạn 05/08/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận