Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-13-04-87-0016 Số điện thoại 0913620970
Tên cơ sở sản xuất HTX nông sản sạch Vĩnh Thới Địa chỉ , Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Chủ cơ sở sản xuất HTX nông sản sạch Vĩnh Thới Đối tượng Quả (Cam, quýt, bưởi)
Tổng diện tích (ha) 10,01 Sản lượng dự kiến(Tấn) 400
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 09/07/2018 Ngày hết hạn 08/07/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO