Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-01-0007 Số điện thoại 0966299998
Tên cơ sở sản xuất HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Đồng Địa chỉ , Hợp Đống, Chương Mỹ, Hà Nội
Chủ cơ sở sản xuất Trương Viết Huấn Đối tượng Quả (Dưa Kim Thiên Hoàng)
Tổng diện tích (ha) 0,25 Sản lượng dự kiến(Tấn) 20
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 22/06/2018 Ngày hết hạn 21/06/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC