Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-75-0002 Số điện thoại 02513960707/09864545
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Một Thành Viên Trọng Khôi Địa chỉ , Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu , Đồng Nai
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Đăng Khôi Đối tượng Quả (Cam sành)
Tổng diện tích (ha) 10 Sản lượng dự kiến(Tấn) 200
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 22/06/2018 Ngày hết hạn 21/06/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC