Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-14-05-17-0002 Số điện thoại 0981827989
Tên cơ sở sản xuất Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phương Việt Địa chỉ , Hưng Thi, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Tính Đối tượng Rau (Rau cải ngọt)
Tổng diện tích (ha) 1,5 Sản lượng dự kiến(Tấn) 280
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 19/06/2018 Ngày hết hạn 18/06/2020
Sơ đồ Tổ chức CN Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC